Свака образовна установа има посебан тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Чланице нашег тима поделиле су своја искуства која су стекла учествујући у различитим радионицама и пројектима које за циљ имају борбу против насиља.