У нашим просторијама одржана је још једна едукативна радионица под називом “Дискриминацију искључи, о њој све научи”, коју је водио предавач господин Јован Аксентијевић. Ова радионица имала је за циљ да подигне свест ученика о појму дискриминације, њеним различитим облицима, и начинима како се може превазићи.

Радионица је окупила широк спектар учесника, укључујући ученике, наставнике, и друге заинтересоване чланове заједнице. Предавач, господин Јован Аксентијевић, који је познат по свом активизму у области људских права и борби против дискриминације, пружио је инспиративно предавање које је изазвало дубоко размишљање и дискусију међу присутнима.

Главне теме обрађене током радионице биле су:

Дефиниција дискриминације – Учесници су добили јасно разумевање шта дискриминација значи и како се манифестује у различитим контекстима.

Различити облици дискриминације – Предавач је анализирао различите врсте дискриминације, укључујући дискриминацију на основу расе, пола, сексуалне оријентације, религије и других фактора.

Последице дискриминације – Учесници су разговарали о озбиљним последицама дискриминације по појединце и друштво у целини.

Превазилажење дискриминације – Радионица је истакла важност активног учешћа у борби против дискриминације и промовисању инклузивног друштва.

Примери добре праксе – Предавач је поделио конкретне примере успешних иницијатива и кампања које се боре против дискриминације.

https://www.instagram.com/p/CzWYUBDsPhT/?img_index=1