Ученици срење школе Краљ Петар I из Тополе, посетили су нашу школу како би разменили искуства која су имали прилику да стекну учествујући у пројекту Еразмус+.

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области општегстручногвисоког и образовања одраслихмладих и спорта.

Нови Еразмус+ програм траје од 2021-2027. Године.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији у области образовања, обука и младих, надлежна је Фондација Темпус.