Notice: Error when decoding a JSON file at path /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-includes/theme.json: Syntax error in /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4601

Notice: Error when decoding a JSON file at path /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-includes/theme-i18n.json: Syntax error in /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4601

Notice: Error when decoding a JSON file at path /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-content/themes/Divi/theme.json: Syntax error in /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4601

Notice: Error when decoding a JSON file at path /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-includes/theme.json: Syntax error in /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4601

Notice: Error when decoding a JSON file at path /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-content/themes/Divi/theme.json: Syntax error in /www/webvol36/jd/kt3qa3hp9w9prsl/slobodanminic.edu.rs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4601

Економско-угоститељска школа «Слободан Минић»  налази се у Аранђеловцу, у Шумадијском округу и у управној је надлежности Школске управе у Крагујевцу.
Школа је позиционирана тако да спаја подручја Шумадијског округа и града Београда, па уписује ученике са обе територије. У културно-историјском смислу, потез Аранђеловац-Орашац-Топола је центар туризма Шумадијског округа.
Школа“Слободан Минић“ настаје 1961-1962. школске године на основу потреба привреде и тржишта рада. Те године уписује два одељења економске струке при гимназији“Милош Савковић“.
Како се развијао град, тако је школа добијала све више одељења. Како Аранђеловац поново постаје туристички и бањски центар, као пре Другог светског рата, развија се потреба за кадровима туристичке и угоститељске струке, па школске 1970-1971. године школа добија туристички смер.
1973. године школа добија своју зграду, али већ 1976. године када долази до реформе образовања, школа се удружује са Гимназијом и Школом ученика у привреди у Васпитно-образовни центар “Милош Савковић“. До поновне реформе школства долази током 1987. године, када се  ВОЦ трансформише у РО за усмерено образовање, а један од ООУР-а је и школа „Слободан Минић“ која образује ученике економске, угоститељске и текстилне струке. 1990. године школа поново добија своју зграду.
Током јануара и почетком фебруара 2002. године школа врши припреме за Скупштину Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа Србије . У припреми ове Скупштине учествују: Министарство просвете и спорта Републике Србије, Министарство за трговину и туризам, Министарство за економске односе са иностранством, Завод за ученике и наставна средства, Унија послодаваца, Привредна комора, Београдска берза, Тржиште рада, факултети, консултантске куће, представници великих трговинских предузећа и хотела. Скупштина заједнице одржана је 19. и 20. фебруара 2002. године . Наша школа је била домаћин овог скупа. Ову Скупштину можемо сматрати прекретницом у модерној реформи  средњих стручних школа у нашим подручјима рада у Србији.
2002-2003. школске године наша школа се укључује у пројекат реформе средњих стручних школа у Србији под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије и немачке невладине организације за техничку помоћ и сарадњу „ГТЗ“, под називом „Подршка реформи средњег стручног образовања у Србији.
Пројектом су биле предвиђене активности које су се односиле на увођење нових образовних профила у подручју рада економија, право и администрација, опремање школе за потребе новог образовног профила пословни администратор и обука наставника који овом образовном профилу предају стручне предмете.
Реализација овог пројекта започела је 2002. године, а прва генерација образовног профила пословни администратор уписана је школске 2003-2004.године. У сарадњи са „ГТЗ“-ом опремили смо два бироа за учење потребном канцеларијском опремом и рачунарима. Увођење овог образовног профила унапредило је наставу и наставни процес, као и постигнућа ученика.
Иако школа нема дугу историју и традицију, има велики значај за наш град. Током постојања уводила је нове образовне профиле и богатила се бројем ученика.
С обзиром  на све веће интересовање за нашу школу и недостатак  простора, 2008. године смо изградили анекс школе од 1335 м2 и тако добили довољан број кабинета и учионица, свечану салу и нову наставничку зборница.
У складу са потребама квалитетног извођења наставе опремљена су два кабинета за информатику и рачунарство, два кабинета за стране језике и кабинети за припремну наставу. Сви кабинети располажу савременим наставним средствима.
Школске 2014/15. године у нашу школу је уписана ученица којој је била потребна  додатна подршка, па смо у циљу задовољења потреба оваквих ученика оформили кутак за инклузивно образовање.
Наредне школске године је за потребе реализације практичне наставе и часова вежби из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање за образовни профил Туристички техничар адаптиран постојећи простор и преуређен у кабинете.
Са увођењем образовног профила Посластичар јавила се  потреба за новим кабинетом за извођење практичне наставе, па је уз подршку Министарства просвете реконстурисан постојећи простор и опремљен нови кабинет.
Током  2018. године уз помоћ локалне самоуправе и Министарства просвете у потпуности је реконструисана фискултурна сала.
Данас наша школа образује ученике у два поручја рада: економија, право и  адмистрација и трговина,угоститељство и туризам  на следећим образовним профилима:
Економија, право и  адмистрација у четворогодишњем трајању:

  • Пословни администратор
  • Финансијски администратор

Трговина,угоститељство и туризам  у четворогодишњем трајању:

  • Туристичко хотелијерски техничар
  • Кулинарски техничар

И  у трогодишњем трајању

  • конобар/посластичар.

У школи је добра, радна атмосфера. Ученици уживају сва законом гарантована права у чему им се пружа несебична подршка. Професори имају добар приступ раду са ученицима. Односи међу колегама су коректни уз међусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности  и уважавање различитости. Настава у школи је добро организована, уз могућност коришћења нових технологија и поступну примену савремених метода рада. Критеријуми рада и евалуације  су високи. Ученицима се пружају квалитетна знања,  како стручна тако и општеобразовна. Уз велико ангажовање ученика и професор,  ученици се оспособљавају за квалитетан самостални и тимски  рад.
Осим редовне наставе, богата је ваннаставна активност.
Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе. Ученици учествују у раду великог броја секција где задовољавају своје спортске, образовне, хумане  и културне потребе и навике. Редовно се организују  разне трибине, предавања, вршњачке едукације. Школа је увела и своју виртуелну банку чије је средиште у  Чачку, а сервисни центар у Сопоту.