Тим за подршку ученицима у сарадњи са тимом за међупредметне компетенције и предузетништво, организовали су у ОШ “Светолик Ранковић” радионицу из предмета Предузетништво. Радионица је била на тему: “Од идеје до производа”, а помоћ у реализацији пружиле су ученице Ивана Милосављевић и Марија Милошевић.