Чланови тима за рад са ученичким парламентом:

  1. I-1  Милица Ћирић, психолог
  2. I-2 Зоран Станковић, педагог
  3. I-3 Марија Панић. наставник