Презиме и имеРадно место
Лазаревић МирјанаДиректор школе


Алексић МаријаНаставник услуживања
Андријашевић ДанијелаНаставник српског језика и књижевности
Анђелић ДраганаНаставник енглеског језика
Бабић СветланаНаставник математике
Батрићевић ДраганНаставник хемије и позн. Робе
Благојевић ТањаНаставник угоститељске групе предмета
Бојовић Тодоровић СоњаНаставник угоститељске групе предмета
Вучићевић СашаНаставник физичког васпитања
Вучовић БиљанаНаставник угоститељске групе предмета
Гаврић СинишаНаставник филозофије
Гајић Матић АндријанаНаставник енглеског језика
Дума СлађанаНаставник српског језика и књижевности
Ђорђевић ИванНаставник угоститељске групе предмета
Јаковљевић АлександраНаставник угоститељске групе предмета
Јаковљевић ДушицаНаставник екон. групе предмета
Јасмина БлагојевићНаставник екон. Групе предмета
Јевтић ДраганаНаставник физике
Јелесић ИванаНаставник екон. групе предмета
Јелић МаријаНаставник екон. групе предмета
Јешић СањаНаставник угоститељске групе предмета
Јовановић АлександраНаставник екон. групе предмета
Јовановић МилицаНаставник српског језика и књижевности и енгл
Јовановић СлавицаНаставник угоститељске групе предмета
Калиманчевић СлавицаНаставник руског језика
Каралић ЈасминаНаставник грађ васпит. и психологије
Качаревић АлександарНаставник екон., информатике и рачунарства
Качаревић ЗорицаНаставник екон. групе предмета
Костић СрђанНаставник географије и историје
Крстић ЈеленаНаставник математике
Љубић БиљанаНаставник географије
Марковић ВалентинаНаставник рачунарства и информатике
Милошевић ВераНаставник права и библиотекар
Милошевић ЗорицаНаставник угоститељске групе предмета
Милошевић ИванНаставник права
Митић ЈованНаставник верске наставе
Недељковић СлавицаНаставник екон. групе предмета
Недић ЉубинкаНаставник енглеског језика
Николић НаташаНаставник екон. групе предмета
Павловић МаријаНаставник екон. групе предмета
Петровић ВалентинаНаставник екон. групе предмета
Петровић ДраганаНаставник екон. групе предмета
Петровић СоњаНаставник историје и грографије
Прековић АлександраНаставник информатике
Продановић СањаНаставник угоститељске групе предмета
Радисављевић ЗорицаНаставник екон. групе предмета и организатор
Радовић ДраганаНаставник екон. групе предмета
Радовић СандраНаставник социологије и библиотекар
Рајковић ПредрагНаставник угоститељске групе предмета
Славковић ЈасминаНаставник екон. групе предмета
Срђан КостићНаставник географије и историје
Тодоровић КатаринаНаставник биологије и екологије
Ћираковић ЗорицаНаставник српског језика
Ћираковић ЈеленаНаставник угоститељске групе предмета
Ћировић БојанаНаставник грађанског васпитања
Чоловић НаташаНаставник ликовне културе и ист уметн
Чорлија БиљанаНаставник угоститељске групе предмета
Чорлија МиланНаставник угоститељске групе предмета
Швабић СеленаНаставник српског језика и књижевности
Шћекић ДобрилаНаставник екон. групе предмета