Конобар

Конобар

Током трогодишњег школовања, кроз велики број часова практичне наставе ученици се обучавају за професионални рад у различитим врстама угоститељских објеката, тачније оспособљавају се за комплетан пријем, прихват и квалитетно услуживање гостију у угоститељским објектима.  Вежбе, практична настава и блок настава реализују се у ресторанима, хотелима и другим установама са којима школа има потписане уговоре .