Економско-угоститељска школа

Слободан Минић

налази се у Аранђеловцу, у Шумадијском округу и у управној је надлежности Школске управе у Крагујевцу.
Школа је позиционирана тако да спаја подручја Шумадијског округа и града Београда, па уписује ученике са обе територије. 

У културно-историјском смислу, потез Аранђеловац-Орашац-Топола је центар туризма Шумадијског округа.

 
 
 
 

Историја школе:

Школа“Слободан Минић“ настаје 1961–1962. школске године на основу потреба привреде и тржишта рада.

Те године уписује два одељења економске струке при гимназији “Милош Савковић“.

Како се развијао град, тако је школа добијала све више одељења. Како Аранђеловац поново постаје туристички и бањски центар, као пре Другог светског рата, развија се потреба за кадровима туристичке и угоститељске струке, па школске 1970-1971. године школа добија туристички смер.
1973. године школа добија своју зграду, али већ 1976. године када долази до реформе образовања, школа се удружује са Гимназијом и Школом ученика у привреди у Васпитно-образовни центар “Милош Савковић“. До поновне реформе школства долази током 1987. године, када се  ВОЦ трансформише у РО за усмерено образовање, а један од ООУР-а је и школа „Слободан Минић“ која образује ученике економске, угоститељске и текстилне струке. 1990. године школа поново добија своју зграду.
Током јануара и почетком фебруара 2002. године школа врши припреме за Скупштину Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа Србије . У припреми ове Скупштине учествују: Министарство просвете и спорта Републике Србије, Министарство за трговину и туризам, Министарство за економске односе са иностранством, Завод за ученике и наставна средства, Унија послодаваца, Привредна комора, Београдска берза, Тржиште рада, факултети, консултантске куће, представници великих трговинских предузећа и хотела. Скупштина заједнице одржана је 19. и 20. фебруара 2002. године . Наша школа је била домаћин овог скупа. Ову Скупштину можемо сматрати прекретницом у модерној реформи  средњих стручних школа у нашим подручјима рада у Србији.
2002-2003. школске године наша школа се укључује у пројекат реформе средњих стручних школа у Србији под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије и немачке невладине организације за техничку помоћ и сарадњу „ГТЗ“, под називом „Подршка реформи средњег стручног образовања у Србији.“
Пројектом су биле предвиђене активности које су се односиле на увођење нових образовних профила у подручју рада економија, право и администрација, опремање школе за потребе новог образовног профила пословни администратор и обука наставника који овом образовном профилу предају стручне предмете.
Реализација овог пројекта започела је 2002. године, а прва генерација образовног профила пословни администратор уписана је школске 2003-2004.године. У сарадњи са „ГТЗ“-ом опремили смо два бироа за учење потребном канцеларијском опремом и рачунарима Увођење овог образовног профила унапредило је наставу и наставни процес, као и постигнућа ученика.
Иако школа нема дугу историју и традицију, има велики значај за наш град. Током постојања уводила је нове образовне профиле и богатила се бројем ученика.
С обзиром  на све веће интересовање за нашу школу и недостатак  простора, 2008. године смо изградили анекс школе од 1335 м2 и тако добили довољан број кабинета и учионица, свечану салу и нову наставничку зборница.
У складу са потребама квалитетног извођења наставе опремљена су два кабинета за информатику и рачунарство, два кабинета за стране језике и кабинети за припремну наставу. Сви кабинети располажу савременим наставним средствима.

За потребе реализације практичне наставе и часова вежби из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање за образовни профил Туристички техничар адаптиран постојећи простор и преуређен у кабинете.
Са увођењем образовног профила Посластичар јавила се  потреба за новим кабинетом за извођење практичне наставе, па је уз подршку Министарства просвете реконстурисан постојећи простор и опремљен нови кабинет.
Током  2018. године уз помоћ локалне самоуправе и Министарства просвете у потпуности је реконструисана фискултурна сала.

Данас наша школа образује ученике у два поручја рада: економија, право и  адмистрација и трговина,угоститељств и туризам.

Школске 2024/2025 године наша школа улази у систем дуалног образовања.

У школи је добра, радна атмосфера.

 Ученици уживају сва законом гарантована права у чему им се пружа несебична подршка. Професори имају добар приступ раду са ученицима. 

Односи међу колегама су коректни уз међусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности  и уважавање различитости.

Настава у Школи је добро организована, уз могућност коришћења нових технологија и поступну примену савремених метода рада. 

Критеријуми рада и евалуације  су високи. Ученицима се пружају квалитетна знања,  како стручна тако и општеобразовна. 

Уз велико ангажовање ученика и професор,  ученици се оспособљавају за квалитетан самостални и тимски  рад.
Осим редовне наставе, богата је ваннаставна активност.
Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе. 

Ученици учествују у раду великог броја секција где задовољавају своје спортске, образовне, хумане  и културне потребе и навике. 

Редовно се организују  разне трибине, предавања, вршњачке едукације

Наши смерови

Хотелијерско-ресторатерски техничар

Опис

Планира, организује, координира, надзире и руководи радом особља на рецепцији, у ресторану и хотелском домаћинству...
Прочитај више

Економски техничар

Опис

Ради у областима као што су књиговодство, финансије, испитивање тржишта и маркетинг, комерцијални послови и друге економске делатности.
Прочитај више

Финансијско-рачуновод. техничар

Опис

Профил који је nамењен оним ученицима који су заинтересовани да своју каријеру или даље образовање усмере ка менаџменту и финансијама.
Прочитај више

Кулинарски техничар

Опис

Oбразовни профил намењен ученицима који се проналазе и гаје љубав према кулинарству и гастрономији.
Прочитај више

Конобар

Опис

Ученици се обучавају за професионални рад у различитим врстама угоститељских објеката
Прочитај више

Посластичар

Опис

Припрема и декорација различитих посластица као што су сладоледи, торте, колачи, чоколаде, бомбоне...
Прочитај више