Финансијско-рачуноводствени техничар

Финансијско-рачуноводствени техничар

је профил који је  nамењен  оним ученицима који су заинтересовани да своју каријеру или даље образовање усмере ка менаџменту и финансијама. 

Ученици током школовања стичу квалитетна знања и применљиве вештине из области:

–  финансијско –рачуноводствених послова,  

– платни промет, 

– обрада извештаја, 

– књижење и завођење докумената, 

– односно пролазе кроз све фазе пословања менаџмента компаније. 

Финансијско-рачуноводствени техничар је основа пословног света.