Brown Modern Hotel Promo Instagram Post

Хотелијерско-ресторатерски техничар

– планира, организује, координира, надзире и руководи радом особља на рецепцији, у ресторану и хотелском домаћинству

– по потреби учествује у реализацији задатака у угоститељским објектима различитог типа и величине за пружање услуга смјештаја, хране и пића на социјално и еколошки одржив начин.

– Учествује у дефинисању хотелских услуга, њиховој промоцији и продаји.

– Планира и унапређује рад запослених.

– Припрема извештаје и статистичке прегледе користећи информационо-комуникационе технологије и одговарајуће софтвере у раду и пословној кореспонденцији. 

– Комуницира са гостима и пословним партнерима примењујући правила пословне комуникације. 

– Обавља комерцијалне послове из домена пословања угоститељског објекта за пружање услуга смештаја, хране и пића. 

– Обезбеђује примену норматива и стандарда рада у угоститељству и води рачуна о заштити здравља гостију, сарадника, радне и животне средине.