1. КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ– УСЛУГЕ Екскурзије и настава у природи:

2. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара за набавку електричне енергије за потпуно снабдевање