Милан Петровић

Приватни предузетник

Председник школског одбор

Члан ШО , представник родитеља

Милена Митић

Члан ШО , представник родитеља​

Никола Нешић

Члан ШО , представник родитеља​

Марија Ђорђевић

Члан ШО , представник локалне самоуправе

Милена Митић

Члан ШО , представник локалне самоуправе

Никола Нешић

Члан ШО , представник локалне самоуправе

Марија Ђорђевић

Члан ШО , представник запошљених

Милена Митић

Члан ШО , представник запошљених

Никола Нешић

Члан ШО , представник запошљених

Марија Ђорђевић