Запослени

Директор школе

Марија Петровић

Проф. математике,  011/23232-34

Педагошко психолошка служба.

Педагог

Милена Митић

Мастер педагогије

Психолог

Милан Петровић

Дипломирани психолог.

Стручни сарадник

Јелена Симић

Проф. књижевности.

наставници

a1.jpg

Милица Милић

Дипломирани проф.математике

тел: 064/232-3244

a1.jpg

Нена Живковић

Дипломирани проф.математике

тел: 064/232-3244

av2.jpg

Марина Нешић

Дипломирани проф.математике

тел: 064/232-3244

av4.jpg

Милан Николић

Наставник билогије

тел: 064/232-3244

a1.jpg

Надица Тошић

Наставник хемије

тел: 064/232-3244

av4.jpg

Ненад Јокић

Наставник билогије

тел: 064/232-3244

Ненаставно особље

a1.jpg

Милица Милић

Дипломирани проф.математике

тел: 064/232-3244

a1.jpg

Нена Живковић

Дипломирани проф.математике

тел: 064/232-3244

av2.jpg

Марина Нешиж

Дипломирани проф.математике

тел: 064/232-3244

av4.jpg

Милан Николић

Наставник билогије

тел: 064/232-3244

a1.jpg

Надица Тошић

Наставник хемије

тел: 064/232-3244

av4.jpg

Ненад Јокић

Наставник билогије

тел: 064/232-3244